Lista wniosków zakwalifikowanych do najmu

O mieszkanie we Wrześni starało się 675 gospodarstw domowych. 170 spełniało kryteria społeczne, z czego 81 pozytywnie przeszło weryfikację czynszową. Te osoby zostały zakwalifikowane do podpisania umowy najmu. 19 pozostałych lokali możemy zaoferować wszystkim, którzy spełnią kryterium zdolności czynszowej. Jeżeli więc złożyłeś wniosek o mieszkanie, ale nie otrzymałeś punktów za kryteria społeczne i w związku z tym nie znalazłeś się w II etapie naboru, możesz zgłosić się ponownie – po prostu zapisz się na listę rezerwową przez formularz>> 

Podkreślamy, że koniecznym warunkiem kwalifikacji do najmu jest pozytywna weryfikacja finansowa:

  • posiadanie zdolności czynszowej. Jeśli chcesz wpłacić niższą kaucję (3-krotność czynszu), składasz oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach, musisz też udokumentować te dane. Jeśli możesz wpłacić wyższą kaucję (6-cio krotność czynszu), składasz tylko oświadczenia – i tylko na ich podstawie określimy Twoją zdolność czynszową.
  • „czysta karta” w BIG InfoMonitor i KRD – np. nie możesz mieć żadnych zaległych, niespłaconych zadłużeń.

POBIERZ LISTĘ WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU:

>> Września_osoby zakwalifikowane do najmu