170 gospodarstw domowych z punktami za kryteria społeczne!

balkony osiedla mieszkań na wynajem we Wrześni PFR Nieruchomości

Pobierz listę osób zakwalifikowanych do II etapu naboru:  

Września_170 gospodarstw domowych z punktami za kryteria społeczne

Z 675 wniosków, które wpłynęły w ramach pierwszego etapu naboru, lokalny samorząd wyselekcjonował 170, którym przyznał punkty za kryteria społeczne. Przypomnijmy, kto mógł liczyć na pierwszeństwo:

 • Posiadacze Książeczki Mieszkaniowej, wystawionej do dnia 23 października 1990 r. – 1 pkt.
 • Rodzice – 5 pkt za każde dziecko
 • Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka – 10 pkt
 • Małżeństwa, gdzie młodszy z małżonków nie ukończył 30 lat – 5 pkt
 • Małżeństwa, gdzie młodszy z małżonków nie ukończył 35 lat – 3 pkt
 • Niepełnosprawni do 16 r.ż. – 8 pkt
 • Niepełnosprawni po 16 r.ż. – w stopniu znacznym – 8 pkt, w stopniu umiarkowanym – 6 pkt
 • Najemcy lokali gminnych (np. komunalnych), którzy przeprowadzą się do Mieszkania Plus – 3 pkt
 • Osoby oczekujące na lokal od gminy – 2 pkt
 • Osoby, które nigdy nie były i nie są właścicielami mieszkania / domu – 3 pkt
 • Podatnicy rozliczający PIT we Września – 3 pkt (maksymalnie 9 na gosp. domowe)
 • Osoby, które podjęły pracę lub naukę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania i z tego powodu się przeprowadzają – 4 pkt

Teraz tych 170 wnioskodawców otrzyma zaproszenie do II etapu naboru, polegającego na weryfikacji zdolności czynszowej oraz potwierdzeniu, że potencjalny najemca nie posiada żadnych zaległych, przeterminowanych zadłużeń.

Jeśli nie znalazłeś się w gronie tych 170 osób, nadal masz szansę na mieszkanie!

Pamiętaj: aby podpisać umowę najmu, musisz mieć zdolność czynszową i nie możesz mieć żadnych zaległych, przeterminowanych zadłużeń. Zdarza się, że osoby wyselekcjonowane przez samorząd, nie spełniają tych warunków. Wówczas możemy zaproponować mieszkania tym, którzy wprawdzie nie spełniają kryteriów społecznych, ale mają „czystą kartę” w BIG InfoMonitor i KRD. Jeżeli chcesz się zapisać na Listę Rezerwową, wypełnij formularz>>